Logo ontwikkeling NEO-alginaat

Omschrijving: NEO-alginaat. Al van gehoord? Het is een stof die al her en der wordt gebruikt, voor uiteenlopende toepassingen. NEO-alginaat is een biologisch product dat de waterschappen winnen uit afvalwater.  Een stof met de bijzondere eigenschap dat het zowel vocht afstoot als aantrekt. Waterschap Rijn en IJssel, TU Delft, Waterschap Vallei en Veluwe, STOWA en Royal Haskoning werken samen aan het op de markt brengen van deze grondstof.  De Campagnefabriek ontwikkelde het logo, de algemene flyer en bierviltjes die op een beurs gebruikt konden worden.

Datum: april 2016
Onze werkzaamheden: Logo-ontwikkeling, teksten, ontwikkeling flyer en ontwikkeling bierviltjes.